Amaç ve Yapımız

Mücevher İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri çatısı altında kurulan 7 İhracatçı Birliğinden biridir. Temmuz 2003'te Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan, Ticaret Bakanlığı'na bağlı, yarı-kamu ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 1000'den fazla şirketin üye olduğu Birlik, üyelerinin menfaatlerini korumak ve Türkiye'nin mücevherat ihracatını arttırarak sektörün yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla ihracatçılarımıza yardımcı olmayı hedeflemiştir. 
Bu çerçevede, Mücevher İhracatçıları Birliği'nin başlıca amaçları şunlardır:
  • Uluslararası alanda sektörün daha iyi tanıtılmasını sağlamak, 
  • Sektörel işbirlikleri kurmak,
  • Ülke menfaatlerini gözeterek sektörün ihracat hacmini büyütmek,
  • Üye firmaların ihracata yönelik faaliyetlerine rehberlik etmek,
  • İhracatçıların mesleki ilişki ve faaliyetlerini düzenlemek, 
  • İhracatla ilgili her türlü soruna çözüm bulmak amacıyla girişimlerde bulunmak, 
  • Yabancı alıcıların Türkiye'de doğru üreticilerle buluşmasını sağlamak.
Bu amaçlara yönelik olarak Birlik, Türk mücevher ürünlerinin dünya pazarlarına tanıtmak için seminerler, yarışmalar, fuar ve sergiler organize eder; Türkiye'den potansiyel ihracat pazarlarına ticaret heyetleri ve çeşitli ülkelerden Türkiye'ye alım heyetleri düzenler; Birliğin hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayabilecek kuruluşlarla işbirliği yapar; uluslararası kanunlar ile ithalatçı ülkelerin ticaret yönetmeliklerindeki son düzenlemeleri takip eder ve üyelerini bilgilendirir; önemli pazarlar ve alt sektörlerle ilgili pazar araştırmaları yapar; düzenli aralıklarla sektörün ihracat performansını raporlar.