Eximbank Kredileri

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredileri için tıklayınız.

Eximbank Orta Uzun Vadeli İhracat Kredileri için tıklayınız.

Eximbank Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler için tıklayınız.