UR-GE Nedir

                           

 

 

UR-GE Nedir? 

 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) desteği en geniş anlamıyla ülkemizde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlara yenilerini ekleyebilmelerine ve ellerinde bulundurdukları pazarlardaki paylarının artırılmasına yönelik bir devlet desteğidir.

 

2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde Birliğimiz tarafından proje katılımcısı firmalarımızın yeni yurtdışı pazarlara girişini kolaylaştırmak ve ihracatlarını geliştirmek amacıyla UR-GE Projeleri yürütülmektedir.

 

UR- GE projelerinin süresi ilgili mevzuatta 3 yıl olarak belirlenmiş olup, gerekli görüldüğü takdirde 2 yıl daha uzatılabileceği bildirilmiştir. Projelerin en başında katılımcı firmaların mevcut durumlarının tespit edilmesi ve 3 yıl sürecek olan bu program boyunca ihracatlarını geliştirmeye yönelik gerçekleştirmeleri gereken faaliyetlerle ilgili yol haritasının belirlenebilmesi amacıyla, bir ihtiyaç analizi gerçekleştirilir. Bu analiz doğrultusunda katılımcı firmalar için hedeflerine ulaşabilmeleri amacıyla tamamlamaları gereken faaliyetlerden oluşan ortak bir plan oluşturulur. Söz konusu planın oluşturulmasında kümelenme anlayışından faydalanılır. Oluşturulan plan doğrultusunda, katılımcı firmalar eğitim, danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerden aşağıdaki tabloda belirtilen tutar ve oranlarda desteklenerek yararlanabilirler.

 

 

 

 
 
Proje kapsamında yer alan faaliyetler için destek oranları aşağıda yer alan tabloda verilmektedir.
 
 

UR-GE PROJELERİNİN FİRMALAR İÇİN FAYDALARI NELERDİR?

 

  • Projenin ihtiyaç analizi ile başlaması sayesinde firmaların mevcut durumlarını anlaması ve yeni hedefler belirleyebilmesi,

 

  • İhtiyaç Analizi ile belirlenen ortak sorunların, proje kapsamında ortak öğrenme ve ortak pazarlama yaklaşımı ile proje devam ederken çözülmesi ve firmaların projeden en üst düzeyde faydalanması,

 

  • Firmaların hali hazırda etkin kullanılmayan kaynaklarının daha etkin kullanılmasının sağlanması,

 

  • Proje kapsamında verilecek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile firmaların kurumsallaşması, insan kaynakları yönetimi, inovasyon vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlanması,

 

  • Yurt dışında bulunan potansiyel alıcıların veya hedef pazarların profesyonel anlamda belirlenmesi,

 

  • Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile üreticinin vizyon kazanması ve uluslararası pazarın istekleri doğrultusunda üretim yapılması,

 

  • Firmaların kendi aralarındaki rekabeti belirleyen koşulların yanı sıra, uluslararası rekabetin koşulları ve öneminin proje kapsamında anlatılması ve ortak hareket etme kültürünün firmalara yerleştirilmesi.