Yurt Dışı Fuar Katılımların Desteklerinde Önemli Değişiklikler!

Yeni uygulamada, teşvik tutarının hesaplanma yöntemi ve gerekli belgeler gibi hususlarda değişikliğe gidilmiş, bireysel fuarlarda ön başvuru şartı kaldırılmıştır. Değişiklikler 01.07.2017 tarihinden itibaren düzenlenecek olan fuarlar için geçerli olacaktır. Eski uygulamadan farklı olan önemli hususlar aşağıda açıklanmıştır;

 • Katılımcı şirkete ödenecek teşvik tutarı; T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecek olan “Desteğe Esas Tutar” ile katılımcı şirketin metrekare cinsinden stand alanı büyüklüğünün çarpımı sonucunda hesaplanacaktır.

 

 •   Başvuru için gerekli belgeler; (Hem milli hem bireysel katılımlar için)
 1. Taahhütname (EK-4),
 2. Beyanname (EK-5),
 3. İmza sirkülerinin fotokopisi,
 4. Kapasite raporunun fotokopisi,

Pazarlamacı şirketler için;

 • Fuardan önce imalatçı şirket ile imzalanmış pazarlama sözleşmesinin aslı,
 • İmalatçı şirkete ait kapasite raporunun bir fotokopisi,

       Gözlemci görevlendirilmeyen bireysel fuar katılımları için;

 1. Katılımcı şirketin fuara katıldığını ve metrekare bilgisini gösteren bir belge, (Katılımcı şirketin unvanı ve metrekare bilgisinin yer aldığı fuar faturasının bir fotokopisi)

 

şeklinde belirlenmiş olup, destek başvuru sürecinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması adına, istenen belgeler büyük ölçüde azaltılmıştır.

 

 

 • Gözlemci raporunun (Ek-3) Bakanlık gözlemcisi tarafından tek taraflı hazırlanması uygulanmasına son verilmiş olup, raporun Bakanlık gözlemcisi, katılımcı şirketin yetkilisi, organizatör yetkilisi ve varsa ilgili ülke Ticaret Müşaviri imzalarıyla ortak tutanağa bağlanması uygulamasına geçilmiştir.

 

 • Bireysel katılımlarda fuarın başlama tarihinden en az 15 (on beş) önce yapılması zorunlu olan “ön başvuru” şartı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 • Bireysel Ön Başvuru zorunluluğunun kaldırılmasıyla getirilen kolaylıkla birlikte, desteklenen fuarlar listesinde olmayıp listeye eklenmesi talep edilen fuarların fuarın başlama tarihinden en geç 1(bir) ay önce Bakanlığa iletilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

        Ayrıca bir fuarın Bireysel Fuarlar Listesine eklenebilmesi için fuarın,

 1. Konusu itibariyle sektörel nitelikli,
 2. Uluslararası nitelikli,
 3. Önceki yıl/yıllardaki performansının değerlendirilebiliyor,
 4. İngilizce dil seçeneği bulunan kurumsal bir internet sitesinin mevcut olması gerekmektedir.

 

Bu değerlendirmelerin zamanında Bakanlığa iletilebilmesi için, destek kapsamında olmayan bir (bireysel) fuarın listeye dahil edilmesi taleplerinin, , fuarın başlama tarihinden en geç 2 (iki) ay önce Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

 

Uygulama Usul ve Esasları metninin tamamı ile güncel tüm bilgi ve belgeler için TIKLAYINIZ!