Vergi Yapılandırmasında Geçici Kanun Maddesi

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; 19/8/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile mükelleflerin borçlarını taksitler halinde kanunun sağladığı indirimli oranlara göre yapılandırarak ödemesi, matrah artırımı suretiyle vergi incelemesine muhatap olunmaması, devam eden vergi davalarının kanun kapsamında feragat edilmesi suretiyle sonlandırılması, daha önce unutulmuş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi, ve işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi gibi imkanların getirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Kanuna başvuru süresinin 25 Kasım 2016 tarihinde sona erdiği, Kanun hükümlerinden yararlanan mükelleflere, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verildiği, yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme sürelerinin de 30 Kasım 2016 tarihinde sona erdiği belirtilmekte olup, bazı mükelleflerin Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle Kanundan yararlanma haklarının sona erdiği, ancak Kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verildiği ifade edilmektedir.

Yapılan düzenleme gereğince,

  • Yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, Kanundan yeniden yararlanma imkânına kavuşmuş olacaklardır.
  • Ayrıca Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir.
  • 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre, Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır.
  • 6736 sayılı Kanunun getirdiği önemli şartlardan biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir. Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirterek Kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir.

Yazıda ayrıca, 6736 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemelerin büyük önem taşıdığı, zira, 6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan birinin de ilk iki taksitin süresinde ödenmesi olduğu, Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerektiği iletilmekte, Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerin de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacakları belirtilmekte olup, ilk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerin ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde Kanundan yararlanma hakkını kaybedecekleri bildirilerek, özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerektiği ifade edilmektedir.

Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden, vergi dairelerinden, AVM ve vatandaşlarımızın yoğun şekilde uğradığı bazı alanlarda açılan bilgilendirme stantlarından ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER)'den bilgi alınabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

6736 SAYILI KANUN 2.TAKSİT HATIRLATMA METNİ

1. Vergi Yapılandırmanızın 2017 Yılı Ocak Ayından Mayıs Ayına Ertelenen 2. Taksitini Ödemeyi Unutmayın, Yapılandırmanız Bozulmasın. Son Gün 31 Mayıs 2017

2. Vergi Yapılandırmasında I. Taksiti Ödememiş Olanlar için Son Şans! 1. ve 2. Taksiti Birlikte Ödeyin, Yapılandırmanız Bozulmasın. Son Gün 31 Mayıs 2017

3. Yapılandırdığınız Vergi Borçlarınızı www.gib.gov.tr 'den Kredi Kartı ile Ödeyebilirsiniz.