Üye İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi

Sayın Üyelerimiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden(TİM) alınan bir yazıda, Genel Sekreterliklerce gerçekleştirilen faaliyetlerden üye firmaları haberdar edebilmek, daha sağlıklı hizmet verebilmek ve firma yetkililerine hızlı bir şekilde doğru bilgileri ulaştırabilmek için üye firmalarımızın iletişim bilgilerinin güncellenmesi ile ilgili bir çalışma başlatıldığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, üye firmalarımızın iletişim bilgilerinin güncellenmesini teminen, aşağıda İlgili Dosyalar kısmında yer alan Ek-1'de firma türlerine uygun olarak,  Ek-2 formatına göre hazırlanacak iletişim bilgisi güncelleme formunun, firmanızın imza sirkülerinin fotokopisi ile birlikte 3 Ağustos 2017 Perşembe gününe kadar immib@immib.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Not: 10-27 Temmuz tarihleri arasında bilgilerini gönderen üyelerimizin duyuruyu dikkate almamalarını rica ederiz.