İstanbul Mücevher Fuarlarına %50 Devlet Desteği

Sayın Üyelerimiz,

“Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 sayılı Karar” kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülerek www.ekonomi.gov.tr internet sayfasında yayımlanan “2017 Yılında Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar” listesindeki fuarlara katılım sağlayan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketlerin yer kirası ve stand konstrüksiyonu harcamalarının % 50'si, 30.000 Türk Lirasını geçmemek kaydıyla destek  kapsamına alınmıştır. Şirket statüsüne haiz olmayan şahıs firmalarının katılımı destek kapsamında değildir.

Bu kapsamdaki katılımcı şirketler tarafından, 01.01.2017 tarihi itibariyle 01.02.2017 tarihli ve E.175 sayılı Bakanlık Makam Onayı tarihi ile yürürlüğe giren 2014/4 sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esaslarının EK-5 B (Yurt içi Fuar Katılımcı Destek Başvuru Dilekçesi) ile EK-4-B (KATILIMCI DESTEĞİ) başlıklı bölümünde belirtilen gerekli belgelerle birlikte, yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 3(üç) ay içerisinde, “2017 Yılında Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar” listesinin “Başvuru Merci İBGS” bölümünde gösterilen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS) destek başvurusunun yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, “Katılımcının Uyması Gereken Hususlar” başlıklı 8/A Maddesinde belirtilen hususlar ve “Ödeme Esasları” başlıklı 10. Maddesindeki hükümler başta olmak üzere, 2014/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları hükümlerine eksiksiz olarak riayet edilmesi, destek başvurularının olumlu olarak sonuçlandırılabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Söz konusu Karar, Uygulama Usul ve Esaslar ve güncel tüm bilgilere www.immib.org.tr internet sayfasında yer alan https://goo.gl/zx5cwi linkinden erişilebilir.