Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Bilindiği üzere, ülkemiz ile AB arasında oluşturulan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 13'üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergileri karşılıklı olarak sıfırlanmıştır ve üçüncü ülkelere Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak ve tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, ülkemiz ile AB'ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması ve bu suretle gümrük vergisi oranının düşürülmesi veya sıfırlanması kararlaştırılan ürünler Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtılmakta, ulusal tarife kontenjanları ise Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde dağıtılmaktadır.

Bu kapsamda, 1/1/2018 dönemine yönelik olarak askıya alma ve tarife kontenjanına ilişkin talepler ekte yer almaktadır. Listede yer alan eşyadan herhangi birini üretimlerinde hammadde olarak kullanan, bu eşyada vergi indirimini desteklemek isteyen firmaların bir dilekçe ile, ülkemizde üretimi olduğu gerekçesiyle gümrük vergisinin düşürülmesine itiraz etmek isteyen firmaların ise ekte yer alan formlarla birlikte müracaatlarını en geç 9 Haziran 2017 Cuma gününe kadar Ekonomi Bakanlığının evrak sistemine girecek şekilde iletmeleri gerekmektedir.