MÜCEVHER EŞYALARDA KULLANIMI KISITLANAN MADDELER

Avrupa Birliği ülkelerinde ve Norveç, Lihtenştayn, İzlanda'da  üretimi, kullanımı ve pazara sunulması insan sağlığı ve çevreye beklenmeyen risklere yol açabilen belirli zararlı maddeler, 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü'nün kısıtlamalara ilişkin Ek XVII'si ile kısıtlanmaktadır.

REACH Tüzüğü  Kısıtlamalar (Ek XVII ) Kapsamında mücevheratta kısıtlanan tehlikeli maddeler ve kısıtlama koşulları aşağıdaki tabloda detaylı açıklanmıştır. Üyelerimizin AB pazarına sundukları ürünlerde bu bileşenlerin kontrolünü gerçekleştirmelerini tavsiye ederiz. Ürününüzde bu bileşenlerin bulunması durumunda, ihraç ettiğiniz ürün iade edilmektedir.

Ek XVII Giriş No

Madde/Madde kategorisi

Kısıtlama koşulları

23.

Kadmiyum

  CAS No 7440-43-9

  EINECS No 231-152-8

  ve bileşikleri

 

Bu giriş altında listelenen kadmiyum bileşiklerinin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

 

 

 1. Metalin ağırlığının % 0,01'ine eşit veya daha büyük kosansantrasyonlarda aşağıdaki eşyalarda yer aldıklarında kullanılamaz veya piyasaya arz edilemezler:

i) Takı yapımında kullanılan metal boncuk veya diğer metal parçaları;

ii) Aşağıdakiler de dahil olmak üzere; mücevherat veya imitasyon takı eşyaları ve saç aksesuarlarının metal parçaları;

 • Bilezik, kolye, yüzük,
 • Kulağa ve vücudunun diğer kısımlarına delinerek takılan takılar,
 • Kol saati, saat kordonu,
 • Broş ve manşetlerde

11. Deragosyon hükümleri, paragraf 10 10 Aralık 2011'den önce piyasaya sunulan ve 10 Aralık 2011'de 50 yıldan eski mücevherlere uygulanmaz.

(*) OJ L 256,7.9.1987, sayfa 42.   Tavsiye edilen Analitik Metod (sayfa: 16-17)

Kadmiyum ile ilgili Birliğimiz tarafından ayrıca yayınlanmış olan bülteni, bu sayfanın sonunda yer alan "İlgili Dosyalar" kısmından indirebilirsiniz. 

 

27.

Nikel

   CAS No 7440-02-0

  EINECS No 231-111-4 ve bileşikleri

 

 

 

 1. Aşağıdakilerde kullanılmayacaktır:

 

 1. Takı eşyalarından nikel salınma hızının 0.2 μg/cm2/hafta'dan (göç sınırı) daha düşük olmaması halinde, küpelerde veya insan bedeninin başka delik kısımlarına takılan her türlü takı eşyaları;

 

 1. Deriyle doğrudan ve uzun süreli temas edecek eşyalar, örneğin:
 • Küpe,
 • Kolye, bilezik ve zincir, halhal, yüzük,
 • Kol saati, saat kayışı ve sıkılaştırıcısı,
 • Giysilerde kullanılmaları halinde perçin düğmesi, sıkılaştırıcı, perçin, fermuar ve metal damga,

Eğer bu eşyaların deriyle doğrudan ve uzun süreli temas eden kısımlarından nikel salınma hızı 0.5 μg/cm2/haftadan daha yüksek ise.

 

 1. Eğer nikel dışı kaplama, eşyanın normal bir biçimde kullanıldığı en az iki yıllık bir süre boyunca, ciltle doğrudan ve uzun süreli temas halindeki kısımlardan nikel açığa çıkışının 0,5 μg/cm2/hafta'dan az olmasını sağlamıyorsa, madde (b)'de atıfta bulunulan ve nikel dışındaki bir kaplamaya sahip olan eşyalarda.

 

2. Paragraf 1'in konusu olan eşyalar, yukarıdaki maddelerde belirtilen şartlara uygun olmadıkları takdirde piyasaya sürülmeyecektir.

3. Paragraf 1 ve 2'de yer alan eşyaların uygunluğunu göstermek için deney yöntemi olarak Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından kabul edilen standartlar kullanılacaktır.

 

Tavsiye edilen Analitik Metod  (sayfa: 27)

 

 

63.

 

Kurşun

CAS No 7439-92-1

 EC No    231-100-4

ve  bileşikleri

 

 

 

 

 

 

 

1. Piyasaya sürülemez veya mücevherden mamul eşyaların herhangi bir tamamlayıcı parçasında, kurşunun (metl olarak ifade edilir) ağırlıkça % 0,05'e eşit veya daha fazla konsantrasyonda kullanılamaz.

2. Paragraf 1'in amaçları doğrultusunda,

(i) “mücevherden mamul eşyalar” mücevheri ve imitasyon mücevher eşyaları ve saç aksesuvarlarını kapsar. Aşağıdakiler buna dahildir:

 1. bilezik, kolye ve yüzükler;
 2. piercing takıları;
 3. kol saati ve bileklikler;
 4. broş ve kol düğmeleri;

(ii) “tamamlayıcı parçalar” mücevheri oluşturan malzemeleri ve aynı zamanda mücevherden mamul eşyanın her bir tamamlayıcı parçasını içermektedir.

3. Paragraf 1 aynı zamanda, tamamlayıcı parçaların piyasaya sürülmesini veya mücevher yapımında kullanılmasını da kapsamaktadır.

4.  Deregasyon olarak, 1.paragraf şunlara uygulanmaz:

 1. crystal glass as defined in 69/493/EEC (*) Konsey Direktifi Ek I'de (kategori 1, 2, 3 ve 4) tanımlanan kristal camlar;
 2. tüketicilerin erişmesi mümkün olmayan saat parçaları (saatin içinde yer alan bileşenler);
 3. kurşunla veya kurşun bileşikleriyle veya bu maddeyi içeren karışımlarla işlenmedikleri takdirde sentetik olmayan veya işlenmiş değerli ve yarı-değerli taşlar (CN kodu 7103 ve (EEC) 2658/87 No.lu Tüzükte tanımlı olan);
 4. En az 500 °C'de füzyon, camlaştırma veya sinterleme yoluyla eritilen minerallerden kaynaklanmış camlaştırılabilir karışımlar olarak tanımlanabilecek emayeler

5.  Deregasyon olarak, 1.paragraf, 9 Ekim 2013'ten önce ilk defa piyasaya sürülecek mücevher parçalarına ve 10 Aralık 1961'den önce üretilmiş mücevherden mamul eşyalara uygulanmaz.

6.  9 Ekim 2017'ye kadar, Komisyon alternatiflerin mevcut durumları ve 1.paragrafta atfedilen eşyalardan kurşun migrasyonu da dâhil yeni bilimsel bilgiler ışığında bu girişin 1.-5. paragraflar arasını tekrar değerlendirmeli ve uygun olması halinde bu girişi modifiye etmelidir.

Tavsiye edilen Analitik Metod  (sayfa: 47-48)