KOBİ Bilgi Sitesi Güncelleme Çalışmaları

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından, kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesini sağlayan KOBİ Bilgi Sitesi (www.kobi.org.tr) 5 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Genelge ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  bünyesinde kurulmuştu.

Kurulduğu günden bu yana yüzbinlerce ziyaretçiye hizmet veren, KOBİ'lerin kuruluş aşamasından başlayarak faaliyete geçmesi, ürün veya hizmet üretmesi, pazarlaması, desteklere erişimi ve nihayet kapanış aşamasına kadar tüm konularda rehberlik eden ve ihtiyaç duydukları bir çok bilgiyi bir arada sunan KOBİ Bilgi Sitesini güncelleme çalışmaları başlamaktadır. Bu doğrultuda KOBİ Bilgi Sitesi hakkında görüş ve önerilerinizi almak üzere, TOBB tarafından www.kobi.org.tr adresi altında bir beklenti anketi oluşturulmuştur.

Bu kapsamda, çalışmalara kaynak oluşturacak olan beklenti anketini doldurarak, bu analize katkı vermeniz rica olunmaktadır.