KepPort

ÜCRETSİZ  KULLANABİLECEĞİNİZ  BU PORTAL  İLE;

  • Ek bir yazılım satın almanıza gerek kalmadan ve uzun dönem imza maliyeti olmadan doğru ve geçerli imza atabileceksiniz.
  • E-imzanın geçersiz olması nedeniyle firmanıza bildirilecek eksiklik yazılarımıza cevaben firmanızca yeniden gönderilecek e-imzalı belgeleri hazırlayabileceksiniz.
  • Zaman damgalı ve kalıcı elektronik imza yöntemi ile elektronik imzalarınızın asgari 10 yıl yasal geçerliliği sağlanacak.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • KEPport kullanımına başlamadan önce linkte yer alan ayarları ve kurulumları yapmanız gerekmektedir.
  • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamındaki yurt dışı Pazar Araştırması desteğinin (Konaklama ve Ulaşım harcamaları) başvuru mercii T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleridir.
  • Destek Başvurularına ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı web sayfasında Destekler / İhracat Destekleri bölümünden, her destek için matbu dilekçenin doldurularak başvuru evrakının ön sayfasına eklenmesi gerekmektedir. Dilekçe olmadan başvuruların iletilmemesi rica olunur. 

NOT:

  • Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığınca yürütülen Devlet Yardımlarına ilişkin mevzuatlarda son dönemde yapılan değişikliklerle; destek ve harcama başvurularına ilişkin her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İhracatçı Birlikleri/Bakanlık KEP adresine iletilmesi ve “KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması” düzenlemesi getirilmiştir.
  • Başvuru mercii İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği olan destek başvuruları için imzalanan PDF dosyalarınızı firmanıza ait KEP adresi üzerinden immib@hs01.kep.tr adresine göndermelisiniz.

Yeni kullanıcı almak için buraya tıklayınız.

Portala girmek için buraya tıklayınız.