İstihdam Seferliğine Vodafone'dan Destek!

TİM ve İhracatçı Birliklerinin Önderlik Ettiği İstihdam Seferberliği Kampanyasına Vodafone'dan Destek Geldi.

Vodafone, KOBİ'lerin yeni istihdam ettikleri çalışanlarına Vodafone Dönüşen Tarife'yi bir yıl boyunca ücretsiz olarak sunuyor. KOBİ'lerin işe aldıkları ve SGK belgesi olan çalışanlarını kapsayan kampanya, 1 yıl boyunca devam edecek.

Kampanya esasları:

•Kampanya 9 Haziran 2017-9 Ağustos 2017 tarihleri arasında geçerlidir.
•Bu kampanyadan 1 Mart 2017 tarihi itibariyle yeni işe aldığı çalışanın SGK işe giriş belgesini ibraz eden, 5 adet ve üzeri kurumsal hattı Red Business tarifesinde olan firmalar faydalanabilir.
•Her 5 adet Red Business hatta karşılık 1 adet Dönüşen 3 hattın aylık tarife ücreti Vodafone tarafından karşılanacaktır.
•Hattın aylık tarife ücreti 12 ay boyunca Vodafone tarafından ödenecektir. Tarife ücreti dışında faturada yer alan vergiler, telsiz ve ruhsat kullanım ücretleri, katma değerli servis ücretleri, tarife aşım ücretleri ve sair içerikli hizmetlere ilişkin ödemelerin tamamı firmanın sorumluluğundadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.