Irak ile İş Yapan Firmalar ile Değerlendirme Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi tarafından Irak ile iş yapan firmalar ile 11 Temmuz 2017 tarihinde 14:00 – 17:00 saatleri arasında İstanbul River Plaza'da; firmaların halihazırda Irak'ta karşılaştıkları sorunların güncel durumunun tespiti ve çözüm önerilerinin Ekonomi Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşları ile paylaşılması amacıyla bir toplantı düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu toplantıya katılmak isteyen firmaların http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/ 421/9013 adresinden 6 Temmuz 2017 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.