Hong Kong'a Seyahat Edecek Firmalarımızın Dikkatine

HONG KONG'A SEYAHAT EDECEK FİRMALARIMIZIN DİKKATİNE

 

Hong Kong (HK)'a gelen veya HK'dan ayrılan gerçek kişilerin, beraberlerinde bulundurdukları büyük miktarlı para ve devredilebilen piyasası olan, alınıp satılabilen, ciro edilebilir borç araçları, bono, tahvil ve benzeri kıymetli evrakı (örneğin toplam değeri 120.000 HK Dolarını aşanlar) yazılı olarak deklare etme zorunluluğunu getirildi.

120.000 HKD'nin döviz karşılığı kıymetinin belirlenmesinde ise yolcunun varış/ayrılış tarihinde, Hong Kong Bankalar Birliği'nin günlük döviz kuru, mümkün olmaması halinde ise Birleşmiş Milletler tarafından hesaplanan döviz kuru olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kanuna www.customs.gov.hk/en/enforcement/cds/index.html adresinden ulaşılmaktadır.

 

Özetle bu Kanun çerçevesinde;

 

  1. Aşağıda yer alan 13 belirlenmiş kontrol noktaları yoluyla, yüksek miktarlı para ve kıymetli evrak ile HK'a ulaşan kişiler, Kırmızı ve Yeşil Hat Sistemindeki Kırmızı Hattı (Red Channel) kullanarak Gümrük memuruna yazılı deklarasyon vermek zorundadır.
  2. Belirlenmiş kontrol noktalarını kullanmaksızın, HK'dan ayrılmak üzere olan veya HK'a ulaşan kişiler, gümrük memurunun, beraberinde yüksek miktarlı para veya kıymetli evrak taşıyıp taşımadığına yönelik bildirimde bulunma talebi üzerine, taşımaları halinde yazılı deklarasyon yapmak zorundadır.
  3. Mücevherat veya altın bu mevzuat kapsamında bildirimde bulunulması gereken unsurlar arasında sayılmamıştır.
  4. Deklarasyon Formları gümrük varış holündeki Kırmızı Kanal'da hazır tutulacak, aynı zamanda Customs and Excise Department (C&ED) web sitesinden de erişimi mümkün olacaktır.
  5. Belirli kontrol noktaları dışındaki alanlardan HK'a giriş yapan ve kontrol noktası ayırımı yapılmaksızın tüm yolcu çıkışlarında HK'dan ayrılan kişiler üzerinde, Gümrük Departmanı'nın riske dayalı şekilde denetim yapma hakkı bulunmaktadır.
  6. Bu aşamada, ilgili beyannamelerin hazırlanmasında fatura zorunlu bir belge olarak kabul edilmemekle birlikte, nakit değerin kaynağının Fuar satışı olması halinde, Fuar'da sergilenecek eşyaya ilişkin gümrük prosedürlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı hususu yetkililer tarafından sorgulanabilecektir.
  7. Kargo sevkiyatlarında ithalatı ve ihracatı yapılan para ve kıymetli evraklar için C&ED web sitesinden erişilebilen, Currency and Bearer Negotiable Instruments Declaration System yoluyla ön deklarasyon yapılmak zorundadır.
  8. Kanuna uymayanlar maksimum 500.000 HK Doları para cezası ve 2 yıl hapis cezasına maruz kalacaktır.
  9. Kamuya, ziyaretçilere ve ticaret yapanlara yardımcı olmak amacıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği 16 Temmuz 2018 tarihinden sonraki ilk 3 ay içerisinde, Kanuna uymayanlara mümkün olduğu ölçüde yazılı uyarı verilecektir. Suçun tekrar edilmesi veya kişinin para aklama veya teröre finans sağlama eylemi içinde bulunduğuna ilişkin şüphenin bulunması durumunda yazılı uyarı verilmeyecek, Kanun çerçevesindeki yaptırımlar uygulanacaktır.

 

Belirlenmiş Kontrol Noktaları

1. Lo Wu Control Point

2. Hung Hom Station

3. Man Kam To Boundary Control Point

4. Sha Tau Kok Boundary Control Point

5. Hong Kong-Macau Ferry Terminal

6. China Ferry Terminal

7. Lok Ma Chau Boundary Control Point

8. Hong Kong International Airport

9. Tuen Mun Ferry Terminal

10. Shenzhen Bay Port Hong Kong Port Area

11. Lok Ma Chau Spur Line Control Point

12. Kai Tak Cruise Terminal

13. Ocean Terminal

 

Bilgileri ve gereği rica olunur.

Mücevher İhracatçıları Birliği