Gümrük Mühürleri Hakkında Bilgilendirme

Dolaşım belgelerinin onaylarında gümrük mühürlerinin okunamadığı, bu sebeple evrakların geri gönderildiği, bu esnada da ilave vergilerin ihracatçı firmalarımızdan alındığı hususu Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Ekonomi Bakanlığına bildirilmiş olup, gelen cevabi yazıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iyileştirici çalışmaları aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir :

 

Ø  Mühürle ilgili sorun ülkemiz gümrük idarelerine ayrıca duyurulmuştur,

Ø  Hâlihazırda yeni mühür basımı hakkında çalışmalar sürdürülmektedir,

Ø  Türkiye'nin serbest / tercihli ticaret anlaşmaları kapsamında düzenlenen menşe ve dolaşım belgelerinin doğruluğunun elektronik ortamda kontrol edilebilmesi için bir sistem hazırlanmıştır,

Ø  Söz konusu sistem ile Türk Gümrük İdareleri tarafından onaylanan belgelere ilişkin onaylama tarihi ve onaylayıcı birim bilgileri muhatap ülke makamlarınca teyit edilebilecektir,

Ø  Şüpheli durumlarda menşe ve dolaşım belgeleri ülkemiz Gümrük Bölge Müdürlüklerine doğrulama için gönderilebilecektir.