Eximbank Reeskont Kredilerinde Vade Uzatımı ve TL Olarak Ödeme İmkanı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla Türk Eximbank aracılığı ile kullandırılan ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar vadesi dolacak olan reeskont kredilerinin;

·         Vadesinin azami 31 Mart 2017 tarihini aşmayacak şekilde uzatılabilmesine,

·         Vade uzatımı imkanının kullanılmayıp kredinin vadesinde ödenmesi halinde, kredi geri ödemelerinin tercih edildiği takdirde Türk lirası olarak da yapılabilmesine ve geri ödeme tarihindeki TCMB saat 11:00 döviz alış kurunun kullanılmasına olanak sağlanmıştır.

Bu uygulamadan yararlanmak isteyen firmalarımızın ivedilikle Türk Eximbank ilgili birimlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.