Eximbank Genel Müdür V. Adnan Yıldırım ile Önemli Toplantı

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Özdemir Eximbank Genel Müdür Vekili Adnan Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Özdemir, Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda kuyumculuk ve mücevherat sektörü ihracatçılarının, uluslararası pazarlarda karşı karşıya kalabilecekleri cari hesap risklerine karşı Eximbank'ın uyguladığı ihracat sigorta sistemi ile ilgili konuları görüşmek üzere  Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Adnan Yıldırım ile bir araya geldi. Türk Eximbank'ın ihracatçılara önemli hizmetler sunduğuna işaret eden Ayhan Güner toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “İhracatçılarımız özellikle global pazarlarda dalgalanma yaşandığı dönemlerde, gerçekleştirmiş oldukları ihracat bedellerinin tahsili konusunda problem yaşayabiliyorlar. Ortaya çıkan bu risk sebebiyle ihracat rakamları da olumsuz etkileniyor. Ancak Türk Eximbank'ın geliştirmiş olduğu ihracat kredi sigortası desteği ile gerçekleştirilen ihracatçıların riski büyük ölçüde ortadan kalmış oluyor. Bu ihracatçılarımız için son derece önemli bir destek. Bu sistemin kullanımının yaygınlaşması mücevher ihracatçıları açısından da son derece önemli.''

İhracatçılara önemli destekler sunduklarını belirten Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Adnan Yıldırım, her sektöre olduğu gibi kuyumculuk ve mücevherat sektörü ihracatçılarına da destek olduklarını ifade etti. Türk Eximbank'ın desteklerinden faydalanan mücevher ihracatçısı firma sayısının artması gerektiğine vurgu yapan Yıldırım önümüzdeki dönemde bu sayının artması için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti;

Kredi sigortası ile ihracatçılara pazar paylarını koruma ve yeni pazarlara açılma imkanı tanınıyor

Türk Eximbank, 2016 yılında da kredi programlarının yanı sıra, 238 ülkenin kapsam dahilinde olduğu kredi sigortası desteği ile ihracatçılarımızın riskten arınmış bir ortamda faaliyet göstermesine imkan tanıyarak, mevcut pazarlardaki paylarını korumalarının yanı sıra, yeni ve tanımadıkları pazarlara da güvenle açılmalarına ve alıcılarına vadeli ödeme koşulları sunarak rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaya devam etmiştir. Ayrıca, ihracatçılar küresel piyasalardaki risklerin halen varlığını koruduğu bir ortamda alacaklarını tahsil edememe riskini Türk Eximbank'a devrederek önemli bir rekabet avantajı elde etmektedir. Bunlara ek olarak, ihracatçıların yurt dışı alacaklarının yanı sıra yurt içi alacaklarının da sigorta kapsamına alınmaya devam edilmesiyle ihracatçılarımız açısından önemli bir risk unsuru daha ortadan kaldırılmaktadır.

Ülkemiz ihracatında katma değeri yüksek ürünlerinin payının artırılması amacı doğrultusunda nakdi kredilerde olduğu gibi kredi sigortası ve garanti faaliyetlerinde de orta ve uzun vadenin payının artırılması hedeflenmektedir. Spesifik İhracat Kredi Sigortası programında, İhracat Alacakları İskonto Programı kapsamında poliçesinin teminat olarak da kabul edilmeye başlanmasıyla birlikte son yıllarda bir ivmelenme göze çarpmaktadır.

İhracatçılara bu yıl 39,8 milyar dolar destek sağlayarak, ihracatın %25,9'unu finanse etmeyi hedefliyoruz

Küresel piyasalarda gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki baskının yoğunlaştığı mevcut ekonomik konjonktürde, sürdürülebilir ihracat artışının önemi günden güne artmaktadır. Eximbank olarak ülkemiz ihracatının finansmanında önemli bir rol üstlendiğimizin bilincindeyiz. Bu kapsamda hedefimiz, önümüzdeki dönemde de sağladığımız nakdi kredi ve sigorta/garanti imkanlarını çeşitlendirerek ihracat sektörüne sağlanan desteğin kesintisiz ve artırılarak sürdürülmesidir. Bu doğrultuda ihracatçılarımıza sunduğumuz desteği artırmayı ve daha fazla ihracatçıya ulaşarak yeni kredi ve sigorta programlarıyla ihracatçılarımızın geniş ürün yelpazemizden en üst düzeyde faydalanabilmesini sağlamayı amaçlamaktayız.

Bu çerçevede, 2017 yılında ihracat sektörüne 25,7 milyar dolar nakdi kredi, 14,1 milyar dolar kredi sigortası ve garanti olmak üzere toplam 39,8 milyar dolar tutarında finansman desteği sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle, Türkiye ihracatına sağladığımız destek oranını %25,9'a çıkaracağız.''

İlgili Fotoğraflar