Dahilde İşleme İzin İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı tarafından DİİB ve dahilde işleme izni işlemlerine ilişkin yapılan mevzuat değişiklikleri ile aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir:

 

  1. Firmaların, dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki Ek-3'te belirtilen bilgi ve belgeleri Ekonomi Bakanlığının belirlediği ilgili bölge müdürlüğüne sunmaları zorunludur. Ayrıca dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki Ek-4'te belirtilen bilgi ve belgeleri ilgili gümrük idaresine sunmaları zorunludur.
  2. Söz konusu işlemlerin süresi içerisinde yerine getirilmesi firma sorumluluğundadır ve firmalara ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulmayacaktır.
  3. Gerekli belgelerin belirtilen süreler içerisinde ibraz edilmemesi veya belgelerdeki eksiklik halinde, bu eksiklikler 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili bölge müdürlüğü veya gümrük idaresi tarafından firmaya bildirilecektir.
  4. Benzer şekilde, kapama işlemi geri alınan veya durdurulan belgelerin kapatılabilmesi için tamamlanması gereken eksiklikler 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili bölge müdürlüğü tarafından firmaya bildirilecektir.
  5. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve belgelerle kapatılacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız.