2016 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti

Sayın Üyelerimiz,

Mücevher İhracatçıları Birliği'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.04.2017 Salı günü saat 14:00'da Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonunda aşağıdaki gündem uyarınca yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19.04.2017 Çarşamba saat 17:30'dur.

Katılımınızı önemle rica ederim.

        

Ayhan GÜNER

Mücevher İhracatçıları Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı

                   

G Ü N D E M

a)Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

b)Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

c)Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

d)Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

e)Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

f)Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası,

g)Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

h)Dilekler.

 

EKLER:

1- Bilgi notu.

2-Temsilci görevlendirme yazısı.

 

Tel: 0212 454 09 36 - 454 05 82