2015 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti

Sayın Üyemiz,

Mücevher İhracatçıları Birliği'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Nisan 2016  Perşembe günü saat:14:00'da Dış Ticaret Kompleksi'inde (Çobançeşme-Yenibosna) gerçekleşecektir. 

Katılımlarınızı önemle rica ederim.

Ayhan GÜNER

Mücevher İhracatçıları Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı

  

       

  

EK 1 - OLAĞAN GENEL KURUL'A İŞTİRAK EDECEK ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ BİLGİ NOTU

a)   Mücevher İhracatçıları Birliği'ne 31.12.2015 tarihine kadar üye olan ve cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını, ilk toplantı tarihinden 3 gün öncesi (25.04.2016 Pazartesi) mesai saati sonuna kadar (17.30) ödeyenler genel kurula katılabilirler.

b)   Son iki takvim yılında (2014 ve 2015) Mücevher İhracatçıları Birliğinin iştigal sahasına giren maddelerden ve adı geçen Birliğin üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya Birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik eden üyeler genel kurula katılabileceklerdir.

c)   Genel kurulda tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarının Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi Birlik genel kurul tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri ile tevsik edilmesi halinde genel kurula iştirak edilebilecektir.

d)   Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten katılım mümkün bulunmamaktadır. Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait “TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI”nın, ilk toplantı tarihinden en geç 3 işgünü öncesi (Son başvuru tarihi 21.04.2015 Perşembe) mesai saati sonuna kadar (17.30) İMMİB Genel Sekreterliği kayıtlarına geçmesi gerekmektedir.

NOT: Yıllık aidat borcu Birlik veznesine Birlik üye sicil numaranız ile veya Garanti Bankası Güneşli Şubesi IBAN NO: TR90 0006 2000 2950 0006 2955 45 numaralı hesaba firma vergi numaranız belirtilmek sureti ile yatırılabilir.