GTS Kapsamında Avukatlık Hizmeti Alımı

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA İLGİLİ ÜRÜNLERİN İHRACATININ GENEL SAVUNMASINI ÜSTLENMEK ÜZERE AVUKATLIK HİZMETİ SUNULMASINA İLİŞKİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

A.B.D.  tarafından uygulanmakta olan GTS için 2016 yılı gözden geçirme kapsamında belirlenen ürünlerin, Rekabet İhtiyacı Limiti başvurusunu yapmak ve Birliğimizi vekil olarak temsil etmek üzere konu hakkında tecrübesi bulunan avukatlardan teklif alınacaktır. Yapılacak tekliflerin saat başı ve paket çalışma ücreti ile avukat olarak daha önce konu ile ilgili referanslarını da kapsayacak şekilde 08/03/2017 tarihine kadar İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği'ne yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi için: İMMİB (Zeynep Karaosmanoğlu)

Telefon: 0212 454 08 83

Mail      :zeynep.karaosmanoglu@immib.org.tr